39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VJ
VZ961 (Z_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Z_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
120.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
1.334.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
1.334.000 ₫
+10 điểm
VN
VN198 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:40
DAD
12h10p
1 điểm dừng
10:50
BKK
1.334.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
1.539.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.586.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.586.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:55
DAD
11h25p
1 điểm dừng
10:20
BKK
1.918.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
2.495.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.495.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
2.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
2.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
22:55
DAD
11h25p
1 điểm dừng
10:20
BKK
2.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN198 (B-P/thông tiêu chuẩn)
22:40
DAD
12h10p
1 điểm dừng
10:50
BKK
2.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.101.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
12h35p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
12h35p
1 điểm dừng
10:20
BKK
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (J-Th/gia linh hoạt)
22:55
DAD
11h25p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN198 (J-Th/gia linh hoạt)
22:40
DAD
12h10p
1 điểm dừng
10:50
BKK
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (I-Phổ thông)
22:55
DAD
11h25p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.713.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.713.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
7.273.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
7.273.000 ₫
+10 điểm