34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
VJ
VZ961 (N_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
1.315.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4822 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:30
DAD
9h35p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.543.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
DAD
22h15p
2 điểm dừng
14:45
BKK
5.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
5.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4822 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
DAD
9h35p
1 điểm dừng
18:05
BKK
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
9h15p
2 điểm dừng
15:45
BKK
7.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
DAD
22h15p
2 điểm dừng
14:45
BKK
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
8.390.000 ₫
+10 điểm