8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ711 (A_Promo)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (Z_Eco)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (E-Siêu tiết kiệm)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (S-P/thông linh hoạt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (V_SBoss)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (I-Phổ thông)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm