11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 17/04/2021 (6/3 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 14/04
thứ năm, 15/04
thứ sáu, 16/04
thứ bảy, 17/04
chủ nhật, 18/04
thứ hai, 19/04
thứ ba, 20/04
VJ
VJ711 (Z_Eco)
12:30
DAD
55p
Bay thẳng
13:25
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (P-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2341 (ECONOMYSAVER)
09:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:15
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (Z_Deluxe)
12:30
DAD
55p
Bay thẳng
13:25
BMV
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (V_SBoss)
12:30
DAD
55p
Bay thẳng
13:25
BMV
938.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2341 (BUSINESSSMART)
09:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:15
BMV
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
2.199.000 ₫
+10 điểm