5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VN
VN1915 (E-Siêu tiết kiệm)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (K-P/thông tiết kiệm)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm