4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN 1915 (E-Siêu tiết kiệm)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm