12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 10/06/2020 (19/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
VN
VN 1915 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (A-Siêu tiết kiệm)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (S-P/thông linh hoạt)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (I-Phổ thông)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (I-Phổ thông)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm