5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 21/06/2020 (1/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
VN
VN 1915 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.899.000 ₫
+10 điểm