11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VN
VN1915 (A-Siêu tiết kiệm)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (E-Siêu tiết kiệm)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (S-P/thông linh hoạt)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (I-Phổ thông)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (I-Phổ thông)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:50
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm