11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VN
VN1915 (A-Siêu tiết kiệm)
17:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
18:10
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (E-Siêu tiết kiệm)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (E-Siêu tiết kiệm)
17:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
18:10
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
18:10
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (S-P/thông linh hoạt)
17:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
18:10
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (I-Phổ thông)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (I-Phổ thông)
17:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
18:10
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
18:10
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm