5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VN
VN 1915 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.899.000 ₫
+10 điểm