3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/10/2020 (30/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
VN
VN 1915 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.899.000 ₫
+10 điểm