6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 18/10/2020 (2/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
VN
VN1915 (L-P/thông tiết kiệm)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (S-P/thông linh hoạt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1915 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
20:50
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm