3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 11/11/2020 (26/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
VN
VN1915 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
17:05
BMV
1.899.000 ₫
+10 điểm