9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/04/2021 (18/3 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
QH
QH2341 (ECONOMYSAVER)
09:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:15
BMV
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (H_Eco)
12:30
DAD
55p
Bay thẳng
13:25
BMV
569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (H_Deluxe)
12:30
DAD
55p
Bay thẳng
13:25
BMV
1.059.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
1.530.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (Y_SBoss)
12:30
DAD
55p
Bay thẳng
13:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
BMV
1.980.000 ₫
+10 điểm