3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/03/2021 (25/1 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
VJ
VJ711 (E_Eco)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (Z_Deluxe)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (V_SBoss)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
938.000 ₫
+10 điểm