8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ711 (Z_Eco)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (Z_Deluxe)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (K-P/thông tiết kiệm)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (I-Phổ thông)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (Y_SBoss)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:15
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm