10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 04/03/2021 (21/1 âm lịch)
Đà Nẵng
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
VJ
VJ711 (E_Eco)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
29.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (A-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (Z_Deluxe)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2151 (ECONOMYSAVER)
15:45
DAD
1h05p
Bay thẳng
16:50
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ711 (V_SBoss)
08:20
DAD
55p
Bay thẳng
09:15
BMV
938.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1915 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm