3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ581 (E_Eco)
07:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:15
CXR
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (A_Deluxe)
07:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:15
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
07:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.300.000 ₫
+10 điểm