8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ581 (E1_Eco)
07:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:15
CXR
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (A_Deluxe)
07:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:15
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
CXR
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
CXR
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
07:10
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:15
CXR
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:05
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm