7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ581 (Z_Eco)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (U_Eco)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (U_Eco)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (J-Th/gia linh hoạt)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm