3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/08/2020 (12/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
VN
VN1947 (G_promo)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h00p
Bay thẳng
15:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h00p
Bay thẳng
15:15
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm