4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
QH
QH2305 (ECONOMYSAVER)
11:55
DAD
1h10p
Bay thẳng
13:05
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (I_Eco)
12:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:10
CXR
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (I_Deluxe)
12:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:10
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
12:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:10
CXR
2.300.000 ₫
+10 điểm