9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/06/2021 (23/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
VJ
VJ581 (J_Eco)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (L-P/thông tiết kiệm)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (J_Deluxe)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (K-P/thông tiết kiệm)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2305 (ECONOMYFLEX)
11:55
DAD
1h10p
Bay thẳng
13:05
CXR
1.830.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2305 (BUSINESSSMART)
11:55
DAD
1h10p
Bay thẳng
13:05
CXR
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm