7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/06/2021 (25/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
VJ
VJ581 (J_Eco)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (L-P/thông tiết kiệm)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (J_Deluxe)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (K-P/thông tiết kiệm)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm