7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ583 (A_Promo)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Z_Eco)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL671 (Starter)
08:25
DAD
4h45p
1 điểm dừng
13:10
CXR
1.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Y_SBoss)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (J-Th/gia linh hoạt)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm