7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ583 (U_Eco)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (T-P/thông tiết kiệm)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (I-Phổ thông)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Y_SBoss)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm