7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ583 (A_Promo)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Z_Eco)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
619.000 ₫
+10 điểm
BL
BL671 (Starter)
08:25
DAD
4h45p
1 điểm dừng
13:10
CXR
1.275.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Y_SBoss)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (J-Th/gia linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.819.000 ₫
+10 điểm