3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ581 (E_Eco)
14:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:35
CXR
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (A_Deluxe)
14:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:35
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
14:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:35
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm