8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VN
VN 1955 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (I-Phổ thông)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
2.409.000 ₫
+10 điểm