5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ729 (E1_ECO)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (ECONOMYSAVER)
16:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:20
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (A1_DLX)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (BUSINESSSMART)
16:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:20
DLI
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
2.160.000 ₫
+10 điểm