2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN1955 (A)
09:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:50
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (E)
13:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
14:15
DLI
299.000 ₫
+10 điểm