2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VN
VN1955 (G_promo)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (G_promo)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
189.000 ₫
+10 điểm