12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VN
VN 1955 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (G-Phổ thông)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1957 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1957 (G-Phổ thông)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1957 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1957 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (I-Phổ thông)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1957 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1957 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
2.409.000 ₫
+10 điểm