4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VN
VN 1955 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:25
DAD
1h15p
Bay thẳng
21:40
DLI
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
DAD
1h15p
Bay thẳng
21:40
DLI
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:25
DAD
1h15p
Bay thẳng
21:40
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1955 (C-Th/gia linh hoạt)
20:25
DAD
1h15p
Bay thẳng
21:40
DLI
2.499.000 ₫
+10 điểm