2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/08/2020 (5/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
VN
VN1955 (G_promo)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (G_promo)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
189.000 ₫
+10 điểm