15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 07/08/2021 (29/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
thứ sáu, 06/08
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
thứ hai, 09/08
thứ ba, 10/08
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (J_Eco)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
469.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (ECONOMYSAVER)
16:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:20
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (J_Deluxe)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
969.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (I-Phổ thông)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (BUSINESSSMART)
16:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:20
DLI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm