14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 18/08/2021 (11/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
chủ nhật, 15/08
thứ hai, 16/08
thứ ba, 17/08
thứ tư, 18/08
thứ năm, 19/08
thứ sáu, 20/08
thứ bảy, 21/08
QH
QH2315 (ECONOMYSAVERMAX)
09:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (P-Siêu tiết kiệm)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (P-Siêu tiết kiệm)
12:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:35
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (E-Siêu tiết kiệm)
12:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:35
DLI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (K-P/thông tiết kiệm)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (K-P/thông tiết kiệm)
12:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:35
DLI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:35
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (I-Phổ thông)
12:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:35
DLI
1.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (BUSINESSSMART)
09:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:35
DLI
2.409.000 ₫
+10 điểm