14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 21/08/2021 (14/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ tư, 18/08
thứ năm, 19/08
thứ sáu, 20/08
thứ bảy, 21/08
chủ nhật, 22/08
thứ hai, 23/08
thứ ba, 24/08
VN
VN1955 (P-Siêu tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (P-Siêu tiết kiệm)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (ECONOMYSAVER)
16:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:20
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (I-Phổ thông)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (BUSINESSSMART)
16:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:20
DLI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm