18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/08/2021 (17/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ bảy, 21/08
chủ nhật, 22/08
thứ hai, 23/08
thứ ba, 24/08
thứ tư, 25/08
thứ năm, 26/08
thứ sáu, 27/08
QH
QH2315 (ECONOMYSAVERMAX)
18:00
DAD
1h00p
Bay thẳng
19:00
DLI
90.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2615 (ECONOMYSAVERMAX)
05:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
06:45
DLI
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (P-Siêu tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (P-Siêu tiết kiệm)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (W_Eco)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (W_Deluxe)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (K-P/thông tiết kiệm)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (I-Phổ thông)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2615 (BUSINESSSMART)
05:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
06:45
DLI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7955 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
12:00
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm