6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/09/2021 (10/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ hai, 13/09
thứ ba, 14/09
thứ tư, 15/09
thứ năm, 16/09
thứ sáu, 17/09
thứ bảy, 18/09
chủ nhật, 19/09
VN
VN1955 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (L-P/thông tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm