8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 29/09/2021 (23/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
chủ nhật, 26/09
thứ hai, 27/09
thứ ba, 28/09
thứ tư, 29/09
thứ năm, 30/09
thứ sáu, 01/10
thứ bảy, 02/10
VN
VN1955 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (ECONOMYSAVERMAX)
09:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (L-P/thông tiết kiệm)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (BUSINESSSMART)
09:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm