10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/09/2021 (24/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ hai, 27/09
thứ ba, 28/09
thứ tư, 29/09
thứ năm, 30/09
thứ sáu, 01/10
thứ bảy, 02/10
chủ nhật, 03/10
VJ
VJ729 (E_Eco)
15:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
16:10
DLI
19.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (ECONOMYSAVER)
18:00
DAD
1h00p
Bay thẳng
19:00
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (A_Deluxe)
15:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
16:10
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (L-P/thông tiết kiệm)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
15:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
16:10
DLI
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm