14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VJ
VJ729 (A_Promo)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (Z_Eco)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (G-Siêu tiết kiệm)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (T-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
DLI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm