16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ729 (A_Promo)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2135 (Bamboo Eco)
07:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
08:30
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (Z_Eco)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2135 (Bamboo Plus)
07:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
08:30
DLI
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (S-P/thông linh hoạt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
DLI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
2.109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2135 (Bamboo Business)
07:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
08:30
DLI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
2.429.000 ₫
+10 điểm