16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/09/2021 (11/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ ba, 14/09
thứ tư, 15/09
thứ năm, 16/09
thứ sáu, 17/09
thứ bảy, 18/09
chủ nhật, 19/09
thứ hai, 20/09
VJ
VJ729 (E_Eco)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (G-Siêu tiết kiệm)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7957 (G-Siêu tiết kiệm)
09:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:45
DLI
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2315 (ECONOMYSAVER)
18:00
DAD
1h00p
Bay thẳng
19:00
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7957 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:45
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (Z_Deluxe)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (K-P/thông tiết kiệm)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7957 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:45
DLI
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7957 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:45
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7957 (I-Phổ thông)
09:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:45
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
15:30
DAD
55p
Bay thẳng
16:25
DLI
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:30
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7957 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:45
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm