3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ729 (A_Eco)
07:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:35
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (A_Deluxe)
07:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:35
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
07:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:35
DLI
2.150.000 ₫
+10 điểm