17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ729 (Z_Eco)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7193 (E-Siêu tiết kiệm)
17:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:30
DLI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7193 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:30
DLI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (S-P/thông linh hoạt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7193 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:30
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7193 (I-Phổ thông)
17:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:30
DLI
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
11:00
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:05
DLI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7193 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:30
DLI
2.429.000 ₫
+10 điểm