13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ729 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:35
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (Z_Deluxe)
07:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:35
DLI
374.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (I-Phổ thông)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
07:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:35
DLI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:00
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
2.399.000 ₫
+10 điểm