2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ729 (A_Eco)
07:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:35
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (A_Deluxe)
07:30
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:35
DLI
699.000 ₫
+10 điểm