36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ514 (E1_ECO)
16:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:30
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E1_ECO)
19:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:00
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (E1_ECO)
09:30
DAD
50p
Bay thẳng
10:20
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A1_ECO)
21:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (A1_ECO)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (ECONOMYSAVER)
07:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (ECONOMYSAVER)
23:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
00:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (W_Eco)
12:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:40
HAN
289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (W_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (U_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (U_Eco)
22:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:00
HAN
379.000 ₫
+10 điểm
VU
VU658 (DREGOW)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (J_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (A1_DLX)
16:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:30
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A1_DLX)
19:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:00
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A1_DLX)
09:30
DAD
50p
Bay thẳng
10:20
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A1_DLX)
21:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:05
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (A1_DLX)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (W_Deluxe)
12:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:40
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (W_Deluxe)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (U_Deluxe)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
889.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (U_Deluxe)
22:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:00
HAN
889.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (J_Deluxe)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
969.000 ₫
+10 điểm
VU
VU658 (NFLEOW)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
16:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:30
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
19:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
09:30
DAD
50p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A1_DLX)
21:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:05
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (A1_DLX)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (U_Deluxe)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (W_Deluxe)
12:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:40
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (J_Deluxe)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (W_Deluxe)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (U_Deluxe)
22:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (BUSINESSSMART)
07:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:45
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (BUSINESSSMART)
23:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
00:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm