86 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ502 (E_Promo)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (G-Siêu tiết kiệm)
08:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:35
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (G-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
BL
BL632 (Starter)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Z_Eco)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (W_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (W_Eco)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (W_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (W_Eco)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (W_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (E-Siêu tiết kiệm)
08:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:35
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Plus)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
10:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:25
HAN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (I_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
549.000 ₫
+10 điểm
QH
QH108 (Bamboo Plus)
13:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:15
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH110 (Bamboo Plus)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Plus)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Plus)
19:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:25
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
BL
BL646 (Starter Base)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (S-P/thông linh hoạt)
08:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:35
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (S-P/thông linh hoạt)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Y_SBoss)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Y_SBoss)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (I-Phổ thông)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (I-Phổ thông)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH108 (Bamboo Business)
13:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH110 (Bamboo Business)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Business)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Business)
19:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Business)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
3.400.000 ₫
+10 điểm