71 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/10/2020 (18/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
VN
VN154 (A-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
09:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
16:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
19:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
10:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Eco)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (W_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (W_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
10:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Plus)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH190 (Bamboo Plus)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (T-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (B_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (Q-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (S-P/thông linh hoạt)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (S-P/thông linh hoạt)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
09:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
16:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Y_SBoss)
19:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:55
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (B_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (W_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:30
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
10:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Business)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Business)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH190 (Bamboo Business)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm