69 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 06/10/2020 (20/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
QH
QH102 (Bamboo Eco)
10:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Eco)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (A_Promo)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Z_Eco)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4822 (E-Siêu tiết kiệm)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
10:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL632 (Starter)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4822 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Plus)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4822 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Y_SBoss)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Z_Eco)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Business)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm