70 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
QH
QH102 (Bamboo Eco)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
45.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Eco)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
45.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Eco)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
45.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Eco)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
45.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (W_Eco)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (U_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Plus)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Plus)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (T-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (J_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (R-P/thông tiêu chuẩn)
22:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (K_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (S-P/thông linh hoạt)
22:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (W_Eco)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (K_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (U_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (J_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Business)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Business)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Business)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
22:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (C-Th/gia linh hoạt)
22:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm