78 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 19/11/2020 (5/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
VJ
VJ504 (Z_Eco)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Eco)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Eco)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Eco)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Plus)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Plus)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (G-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (G-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (T-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (G-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (T-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (T-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (G-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Y_SBoss)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Business)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Business)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Business)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm