51 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 21/11/2020 (7/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
VJ
VJ504 (E_Eco)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Eco)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E_Eco)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (E_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (E_Eco)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (E_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (E_Eco)
16:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (E_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (E-Siêu tiết kiệm)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A_Deluxe)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (A_Deluxe)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Deluxe)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (A_Deluxe)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Deluxe)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Deluxe)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Deluxe)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Deluxe)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Deluxe)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Deluxe)
16:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (L-P/thông tiết kiệm)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (L-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:40
HAN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (K-P/thông tiết kiệm)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (K-P/thông tiết kiệm)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (K-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:40
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Y_SBoss)
16:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:40
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm