28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VJ
VJ504 (E_Promo)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (E_Promo)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Promo)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Promo)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E_Promo)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (E_Promo)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (E_Promo)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (E_Promo)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (T_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (T_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (V_SBoss)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (V_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Y_SBoss)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm