6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/02/2022 (6/1 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ năm, 03/02
thứ sáu, 04/02
thứ bảy, 05/02
chủ nhật, 06/02
thứ hai, 07/02
thứ ba, 08/02
thứ tư, 09/02
QH
QH104 (ECONOMYFLEX)
10:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:55
HAN
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (ECONOMYFLEX)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH140 (ECONOMYFLEX)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (BUSINESSFLEX)
10:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (BUSINESSFLEX)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH140 (BUSINESSFLEX)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm