6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/02/2022 (19/1 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ tư, 16/02
thứ năm, 17/02
thứ sáu, 18/02
thứ bảy, 19/02
chủ nhật, 20/02
thứ hai, 21/02
thứ ba, 22/02
QH
QH104 (ECONOMYSAVER)
10:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:55
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (ECONOMYSAVER)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH140 (ECONOMYSAVER)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (BUSINESSSMART)
10:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:55
HAN
1.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (BUSINESSSMART)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH140 (BUSINESSSMART)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
1.300.000 ₫
+10 điểm