91 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ514 (E1_ECO)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (E1_ECO)
21:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:05
HAN
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E1_ECO)
19:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:00
HAN
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (E1_ECO)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
HAN
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (E1_ECO)
09:30
DAD
50p
Bay thẳng
10:20
HAN
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ532 (E1_ECO)
23:35
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:55
HAN
9.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (ECONOMYSAVERMAX)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
19.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (G-Siêu tiết kiệm)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (G-Siêu tiết kiệm)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (A-Siêu tiết kiệm)
08:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:25
HAN
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (E-Siêu tiết kiệm)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7150 (P-Siêu tiết kiệm)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
180.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
22:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:00
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7150 (E-Siêu tiết kiệm)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
270.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:25
HAN
270.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (E-Siêu tiết kiệm)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HAN
270.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (T-P/thông tiết kiệm)
18:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:15
HAN
360.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (T-P/thông tiết kiệm)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
360.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:35
HAN
450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ512 (J_Eco)
18:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:15
HAN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (A1_DLX)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A1_DLX)
21:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:05
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A1_DLX)
19:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:00
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (A1_DLX)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A1_DLX)
09:30
DAD
50p
Bay thẳng
10:20
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ532 (A1_DLX)
23:35
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:55
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Deluxe)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Deluxe)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Deluxe)
22:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:00
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VU
VU658 (LREGOW)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ512 (J_Deluxe)
18:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:15
HAN
969.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (ECONOMYSMART)
14:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:30
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VU
VU658 (NFLEOW)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7150 (K-P/thông tiết kiệm)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (K-P/thông tiết kiệm)
18:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:35
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (K-P/thông tiết kiệm)
18:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:15
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (K-P/thông tiết kiệm)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (K-P/thông tiết kiệm)
08:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:25
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (K-P/thông tiết kiệm)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (K-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (H-P/thông tiết kiệm)
14:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:05
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:05
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7150 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:45
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:35
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:15
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:25
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (BUSINESSSMART)
14:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:30
HAN
1.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (BUSINESSSMART)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (I-Phổ thông)
17:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:45
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (I-Phổ thông)
18:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:35
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (I-Phổ thông)
18:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:15
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (I-Phổ thông)
08:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:25
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (I-Phổ thông)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
21:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:05
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ512 (Y_SBoss)
18:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:15
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
19:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
07:30
DAD
1h15p
Bay thẳng
08:45
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
09:30
DAD
50p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Y_SBoss)
22:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ532 (Y_SBoss)
23:35
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:55
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7150 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
2.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (I-Phổ thông)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (I-Phổ thông)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (I-Phổ thông)
08:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:25
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (I-Phổ thông)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7150 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7150 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:45
HAN
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:35
HAN
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:15
HAN
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (C-Th/gia linh hoạt)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:25
HAN
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.610.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7150 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:25
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (J-Th/gia linh hoạt)
14:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:05
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm