13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ722 (E_Eco)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HPH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (W_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HPH
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Eco)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Plus)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:15
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (A_Deluxe)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:15
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:15
HPH
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:15
HPH
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:15
HPH
2.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Business)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
3.400.000 ₫
+10 điểm