18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
QH
QH2002 (Bamboo Plus)
09:10
DAD
1h10p
Bay thẳng
10:20
HPH
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (H_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ720 (H_Eco)
11:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:30
HPH
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (M_Eco)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HPH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1674 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:45
HPH
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông linh hoạt)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1674 (S-P/thông linh hoạt)
08:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:45
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (I-Phổ thông)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1674 (I-Phổ thông)
08:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:45
HPH
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ720 (Y_SBoss)
11:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:30
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2002 (Bamboo Business)
09:10
DAD
1h10p
Bay thẳng
10:20
HPH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1674 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:45
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm