13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 17/01/2021 (5/12 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ năm, 14/01
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
QH
QH2002 (ECONOMYSAVERMAX)
13:15
DAD
1h10p
Bay thẳng
14:25
HPH
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (E1_Eco)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HPH
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (A-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HPH
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HPH
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (A_Deluxe)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HPH
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (T_Eco)
17:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:25
HPH
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HPH
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HPH
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (V_SBoss)
17:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:25
HPH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
09:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2002 (BUSINESSSMART)
13:15
DAD
1h10p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.419.000 ₫
+10 điểm