3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ724 (A_Promo)
16:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:50
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Z_Eco)
16:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:50
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
16:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm