5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ722 (W_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (N)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (H_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm