4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ724 (W_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (T_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (V_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm