4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 21/06/2020 (1/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
VJ
VJ722 (W_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (N_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
1.169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (N_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (W_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm