6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
VJ
VJ722 (E_Promo)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (A_Promo)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Z_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Z_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm