13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VN
VN1670 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (I_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (B_Eco)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HPH
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7672 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h10p
Bay thẳng
12:10
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (I-Phổ thông)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7672 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h10p
Bay thẳng
12:10
HPH
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (I_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7672 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h10p
Bay thẳng
12:10
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm