7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
VJ
VJ722 (W_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Plus)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (N_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
1.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (M)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Business)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
3.400.000 ₫
+10 điểm