27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 27/07/2020 (7/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
VN
VN1670 (G-Siêu tiết kiệm)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (W_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (T-P/thông tiết kiệm)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (I_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
549.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Plus)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (S-P/thông linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (I-Phổ thông)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (I-Phổ thông)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1730 (Bamboo Business)
06:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:50
HPH
3.400.000 ₫
+10 điểm