5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/07/2020 (10/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
VN
VN1672 (G_promo)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (J_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (T_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (V_SBoss)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm