5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 08/11/2020 (23/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
VJ
VJ722 (E_Promo)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Z_Eco)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (J_Eco)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
12:10
DAD
1h15p
Bay thẳng
13:25
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm